acasă  Public Euroconsulting  oferta job  resurse umane  clientii nostri  oradea  formular de contact  oradea  franciza  cd resurse umane de la a la z  contact  cd resurse umane de la a la z  Romanian English
e-mail: Vreau un cont
parola: Reamintire parola
http://publiceuroconsulting.ro/index.php?act=servicii&idp=13#servicii http://publiceuroconsulting.ro/index.php?act=servicii&idp=7#servicii http://publiceuroconsulting.ro/index.php?act=servicii&idp=21#servicii http://publiceuroconsulting.ro/index.php?act=servicii&idp=3#servicii
1 2 3 4
recrutare

Gasirea celor mai buni specialisti in domeniul dumneavoastra de activitate poate fi o sarcina dificila care necesita ...
 detalii »
formare
profesionala
Curs acreditat de Min. Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Min. Educatiei si Cercetarii! ...
 detalii »
adm.personal
si payroll
Administrarea resurselor umane va exonereaza de responsabilitatea organizarii unui departament birocratic ...
 detalii »
marketing
Marketingul va ajuta sa va promovati afacerea in cel mai exact mod cu putinta. Prin serviciile de marketing comunicarea va fi una personalizata!
 detalii »
 

  » acasa
  » despre noi
  » servicii
  » oferta job
  » clientii nostri
  » formular de contact
  » franciza
  » contact

       Stiri si testimoniale
#
Angajatii concediati vor putea beneficia de un venit lunar de completare
OUG nr 36/2013 reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in baza unui plan de disponibilizare, de catre urmatorii operatori economici: societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si societati comerciale si regii autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.
Pentru ca aceste masuri de protectie sociala sa fie aplicate corespunzator, Ministerul Muncii a elaborat Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 36/2013, pe care l-a si lansat in dezbatere publica pe site-ul propriu.
Proiectul de HG supus consultarii publice "contine prevederi cu caracter tehnico-organizatoric" privind punerea in aplicare a masurilor prevazute deja de OUG nr. 36/2013.
Potrivit OUG, masurile de protectie sociala se aplica doar in cazul persoanelor concediate in baza unui plan de disponibilizare, adica acel document ce cuprinde masurile necesare in vederea redresarii activitatii si programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfasura in una sau mai multe etape.
In plus, planul de disponibilizare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
- numarul total de salariati existent la data intocmirii acestora;
- motivele care determina aplicarea masurilor din planul de disponibilizare;
- numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor din planul de disponibilizare;
- numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective;
- data de la care sau perioada in care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective
Daca disponibilizarea se desfasoara in etape, planul va cuprinde si numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri in fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de concediere colectiva prevazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si perioada in care va avea loc fiecare etapa.

Normele metodologice elaborate de Ministerul Muncii stabilesc ca, dupa intocmire, planurile de disponibilizare se vor depune, in original, la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul operatorii economici ori, dupa caz, in copie, la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul filialele si/sau sucursalele acestor societati.
Odata cu planul de disponibilizare, operatorii economici vor depune si listele nominale cu persoanele concediate colectiv, in original.
Potrivit normelor, planul de disponibilizare trebuie aprobat de organele de conducere ale operatorului economic, avizat de consiliul de administratie si apoi aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Ulterior, planul, insotit de hotararea Consiliului de administratie si hotararea adunarii generale a actionarilor, se transmite directiei de specialitate din ministerul de resort, in vederea verificarii si elaborarii proiectului de act normativ, care va fi supus avizarii interministeriale.
Venitul lunar de completare pentru angajatii disponibilizati: cum se calculeaza?
OUG nr. 36/2013 prevede ca persoanele concediate au dreptul la:
- indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
- venit lunar de completare;
- plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic.
Venitul lunar de completare se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.
Metoda de calcul a castigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, utilizat la determinarea venitului de completare, este cuprinsa de normele supuse dezbaterii publice.
Astfel, potrivit documentului mentionat, pentru calculul cuantumului castigului salarial, operatorul economic va proceda dupa cum urmeaza:
- se determina castigul salarial individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni inainte de concediere, prin insumarea salariului de baza lunar cu sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri prevazute in contractul individual de munca. La stabilirea castigului salarial individual brut nu se iau in calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent, precum si sporul platit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;
- se calculeaza impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevazute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferenta intre castigul salarial individual brut, din care au fost deduse contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, si deducerea personala acordata pentru luna respectiva si/sau, dupa caz, alte elemente prevazute de lege;
- se determina castigul salarial individual net pe fiecare dintre cele 3 luni inainte de concediere, prin deducerea din castigul salarial individual brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, precum si a impozitului lunar pe venitul din salarii;;
- se calculeaza media aritmetica a castigurilor salariale individuale nete pe ultimele 3 luni inainte de concediere; In situatia in care persoana concediata in conditiile OUG nr. 36/2013 a avut contractul individual de munca suspendat sau a efectuat concediul de odihna in cursul unei luni din ultimele 3 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului castigului salarial se ia in considerare castigul salarial la care aceasta persoana ar fi avut dreptul daca ar fi desfasurat activitate pe o luna intreaga, in program normal de lucru.
Conform normelor, calculul castigului salarial se evidentiaza in situatiile intocmite de catre operatorii economici si se depun la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul. Dupa verificare, agentiile decid daca acorda sau nu dreptul la venitul lunar de completare. Acest venit se stabileste si se plateste odata cu indemnizatia de somaj. 
Atentie! Persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj nu beneficiaza de venit lunar de completare.
Pentru cat timp se acorda venitul lunar de completare?
Conform normelor, acest tip de venit se acorda lunar pe perioade stabilite diferentiat, in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate, dupa cum urmeaza:
- 12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani si pana la 10 ani;
- 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani;
- 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 25 de ani;
- 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani.
Documentul publicat recent prevede, de asemenea, ca persoanele care se reincadreaza in munca beneficiaza de 50% din venitul lunar de completare in urmatoarele situatii:
- daca in perioada acordarii venitului de completare se incadreaza in munca la alti operatori economici decat cei de la care au fost disponibilizati;
- daca in perioada acordarii venitului de completare se incadreaza in munca la operatorii economici de la care au fost disponibilizati, daca la data incadrarii operatorii economici respectivi nu mai au capital majoritar de stat.
Ce obligatii au beneficiarii venitului lunar de completare?
Conform OUG nr. 36/2013, nu doar operatorii economici vor avea obligatii, ci si beneficiarii venitului lunar de completare. Astfel, acestia trebuie:
- sa se prezinte lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
- sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
- sa caute activ un loc de munca si sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate
In cazul neindeplinirii acestor obligatii, plata venitului lunar de completare se poate suspenda. "Repunerea in plata a venitului lunar de completare dupa suspendare se face de la data de intai a lunii urmatoare aprobarii cererii beneficiarului", se arata in normele publicate recent in dezbatere publica.[inapoi]
       Despre noi
» Misiune
» Valori
» Echipa noastra
» Premii obtinute
       Stiri si testimoniale
Programare CURSURI - Mai 2018
  Dorim sa anuntam inceperea unor noi grupe de CURS in ORADEA, ARAD, SATU-MARE, CLUJ-NAPOCA, ...
Programare CURSURI - Aprilie 2018
  Dorim sa anuntam inceperea unor noi grupe de CURS in ORADEA, ARAD, SATU-MARE, CLUJ-NAPOCA, ...
Programare CURSURI - Martie 2018
  Dorim sa anuntam inceperea unor noi grupe de CURS in ORADEA, ARAD, SATU-MARE, CLUJ-NAPOCA, ...
Programare CURSURI - Februarie 2018
  Dorim sa anuntam inceperea unor noi grupe de CURS in ORADEA, ARAD, SATU-MARE, CLUJ-NAPOCA, ...
[ ... mai multe]
 
 Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail: